top of page

"כשהולכים לבד מגיעים מהר,

כשהולכים ביחד מגיעים רחוק."

"בין הצללים" הינו מכון ייחודי וראשון בארץ לטיפול רגשי ביוצאי קהיליית המודיעין ויחידות מיוחדות, הנותן מענה טיפולי מותאם, על ידי מטפלים אשר הינם יוצאי קהיליית המודיעין ויחידות מיוחדות. 

כולנו מתמודדים  מידי פעם עם תקופות מאתגרות, קשיים לקבל החלטות במצבים מורכבים ובצמתי חיים. חלקנו חווים קשיים רגשיים, מתח וחרדה, אירועים טראומטיים ועוד. נוסף על התמודדויות אלו, יוצאי קהיליית המודיעין ויחידות מיוחדות נאלצים פעמים רבות להתמודד לבדם, נוכח אילוצי שמירת הסוד. 

מכון "בין הצללים" הוקם על ידי פסיכולוגים קליניים בכירים, אשר שירתו בצה"ל ובקהיליית המודיעין במשך שנים רבות בתפקידים מגוונים וליוו אלפי יוצאי יחידות אלו. המכון הוקם מתוך מחשבה על הצורך במענה מותאם לאוכלוסיה זו ומתוך הבנה עמוקה של המאפיינים הייחודיים של השירות בגופי הביטחון השונים. מאפיינים אלו ממשיכים לרוב ללוות את האדם גם לאחר שסיים את שירותו והמשיך בחייו ומהווים חלק ממי שהוא, ולעיתים, גם חלק ממה שמביא אותו לפנות לייעוץ. 

מניסיוננו, אדם הפונה לטיפול חש נוח יותר כאשר הוא פוגש מטפל המכיר את עולם התוכן ממנו הגיע.

המכון הוקם על ידי ארבעה פסיכולוגים קליניים בכירים ומנוסים, יוצאי קהיליית המודיעין, לאחר שנים ארוכות של עבודה משותפת: שירה ברוקנר, איתן גולדמן, גלן כהן, ואורית נחמיאס-חימוביץ'. המכון עובד בשיתוף פעולה עם מגוון מטפלים (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים קליניים ופסיכיאטרים) בפריסה גיאוגרפית רחבה. כלל מטפלי המכון הינם בעלי ניסיון קליני עשיר לצד הכרות עם קהיליית המודיעין.

%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F_edited.jpg
איתן גולדמן
GLENN_edited.jpg
גלן כהן
20200513_100319_edited.jpg
ד"ר אורית נחמיאס חימוביץ'
unnamed%20(1)_edited.jpg
שירה ברוקנר
bottom of page